મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની તમામ કલેક્ટર અને ડીડીઓ સાથે બેઠક

|Gandhinagar | Updated: June 28, 2021 2:45 pm

મુખ્યસચિવ સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ રહેશે હાજર, 77 જેટલા ias કલેકટર ની બદલી બાદ મુખ્યમંત્રી સાથે પ્રથમ રૂબરૂ મુલાકાત, 10.30 વાગે શરૂ થશે બેઠક

Your email address will not be published.