ગુજરાત ના COVID-19 આંકડા

| Updated: July 8, 2021 8:09 pm

ગુજરાત માં છેલ્લા 24 કલાકમાં #COVID19ના 62 કેસ નોંધાયા.

534 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા અને O લોકોની મૃત્યુ નોંધાઈ

કુલ કેસઃ 8,24,091

કુલ ડિસ્ચાર્જ: 8,12,522

સક્રિય કેસઃ 1,497

કુલ મૃત્યુ: 10,072

Your email address will not be published.