મન કી બાતઃ માસ્ક વગર મોદી કે સાથ

| Updated: June 27, 2021 9:57 pm

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ગુજરાતીઓની આ બેદરકારી બિલકુલ પસંદ પડી ન હોત.

Your email address will not be published.