ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 39,796 કેસ નોંધાયા

| Updated: July 5, 2021 11:47 am

ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 39,796 કેસ નોંધાયા છે જયારે 723 લોકોના મોત થયા છે.

Your email address will not be published.