જુલાઇ 2022માં લેવાયેલી ધો.12ની પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર; સાયન્સના 71% અને કોમર્સના 37% વિદ્યાર્થીઓ ફરીથી ફેલ

| Updated: August 5, 2022 9:47 am

જુલાઇ 2022માં લેવાયેલી પૂરક પરીક્ષા (Exam) નું પરિણામ શિક્ષણ બોર્ડે ગુરુવારે સવારે 8 કલાકે જાહેર કર્યું છે. જેમાં ધોરણ 12 સાયન્સનું પરિણામ માત્ર 29.29% અને કોમર્સનું પરિણામ 62.72% જાહેર કરાયું છે. બોર્ડની પહેલી પરીક્ષામાં નાપાસ થયેલા ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના 71% વિદ્યાર્થીઓ અને સામાન્ય પ્રવાહના 37% વિદ્યાર્થીઓ બીજી વખત પણ નાપાસ થયા છે.

જુલાઈમાં લેવાયેલી ધોરણ 12ની સાયન્સની પરીક્ષા (Exam) માં 14039 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 12250 ઉમેદવાર પરીક્ષામાં હાજર રહ્યા હતા. અને તેમાંથી પણ ફક્ત 3588 વિદ્યાર્થી પ્રમાણપત્ર મેળવવાપાત્ર થયા છે. આજ રીતે ધોરણ 12 ની કોમર્સની પરીક્ષામાં રાજ્યના કુલ 41167 વિદ્યાર્થી નોંધાયા હતા જેમાંથી 37457 વિદ્યાર્થીએ પરીક્ષા આપી હતી. અને તેમાંથી 3494 વિદ્યાર્થી પ્રમાણપત્ર મેળવવાપાત્ર થયા છે. તેમજ ધોરણ 12 કોમર્સમાં 3710 વિદ્યાર્થી અને સાયન્સમાં 1789 વિદ્યાર્થી પરીક્ષા આપવા જ આવ્યા ન હતા.

જે વિદ્યાર્થીઓ પૂરક પરીક્ષામાં પાસ થયા છે, તેમને ચાલુ વર્ષે જ કોલેજોમાં પ્રવેશ મળશે જેથી વર્ષ બગડે નહી. પરંતુ સરકારી કોલેજોમાં એડમિશન ફૂલ થઈ ગયા હોવાથી પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓને સરકારી કોલેજોમાં ઓછી ફીમાં એડમિશન મળશે નહી. ઉપરાંત મનગમતી કોલેજોમાં પણ પ્રવેશ મળવાની શક્યતા ઓછી છે, જેથી જે કોલેજોમાં સીટો ખાલી હોય તે ખાનગી કોલેજોમાં પ્રવેશ લેવો પડશે. કોલેજ શ્રી થયાને દોઢ માસ થઈ ગયો હોવાથી જેટલો કોર્સ ભણાવાઈ ગયો હશે તે પણ જાતે કરવો પડશે અથવા અન્ય વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી સ્ટડી મટિરિયલ લેવું પડશે.

A ગ્રૂપમાં વિદ્યાર્થીઓ ઓછા છે જ્યારે પરિણામ ઊંચું રહ્યું છે. બીજી બાજુ B ગ્રૂપમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધુ છે જ્યારે પરિણામ નીચું રહ્યું છે. A ગ્રૂપમાં 2037માંથી 600 ઉમેદવાર પાસ થતા 32.54% જ્યારે B ગ્રૂપમાં 4734માંથી 1213 વિદ્યાર્થી પાસ થતા 27.89% પરિણામ રહ્યું છે.

​​​​​​​આ પણ વાંચો: ગુજરાત ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરીણામ જાહેર: 1064 શાળાઓનું પરીણામ 100 ટકા

Your email address will not be published.