ગુજરાત: એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ કોર્સિસ દ્વારા ફાર્મસીમાં ડિગ્રી અને ડિપ્લોમા માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ, 24 જૂન અરજી માટેની છેલ્લી તારીખ

| Updated: June 15, 2022 11:23 am

અમદાવાદ: ડિગ્રી અને ડિપ્લોમા ફાર્મસી અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે નોંધણી 14 જૂનથી શરૂ થશે અને 24 જૂન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ હશે. ધોરણ 12 વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીઓ કે જેમણે પરીક્ષા પાસ કરી છે તેઓ છ ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ અને સરકારી તેમજ 69 સેલ્ફ-ફાઇનાન્સ કોલેજોમાં ડિગ્રી માટે ફાર્મસી અભ્યાસક્રમોમાં નોંધણી કરી શકશે.

ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમો માટે, આઠ ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ અને સરકારી કોલેજો તેમજ 11 ખાનગી કોલેજો છે. એડમિશનનું નિયમન અને તેનું સંચાલન કરતી એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ કોર્સિસ (ACPC)એ તેના નિવેદનમાં કહ્યું છે કે, આ વર્ષે ડિપ્લોમા અને ડિગ્રી કોર્સમાં 7,544 સીટો ઉપલબ્ધ છે. ગયા વર્ષે 7,041 વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે 503 બેઠકો ખાલી રહી હતી. ગુજરાત બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓએ તેમની માર્કશીટ અપલોડ કરીને ACPCના સત્તાવાર પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવવી પડશે. તેમજ અન્ય બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓએ તેમની હોલ ટિકિટનો ઉપયોગ કરીને નોંધણી કરાવવી પડશે.

જે વિદ્યાર્થીઓએ તેમના શાળા છોડવાના અથવા શાળા સ્થાનાંતરણના પ્રમાણપત્રો પ્રાપ્ત કર્યા નથી તેમણે અન્ય કોઈ પ્રમાણપત્ર જેમ કે આધાર કાર્ડ કે બોનફાઇડનો ઉપયોગ કરીને નોંધણી કરાવવી પડશે.

Your email address will not be published.