અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ફરી બર્ડ હિટ

| Updated: June 28, 2021 1:01 am

એક મહિનામાં છઠ્ઠો બનાવઃ અમદાવાદથી બેંગ્લોર જતી ફ્લાઇટ સાથે પક્ષી ટકરાવાના કારણે પ્રવાસીઓના જીવ અદ્ધર થઈ ગયા

Your email address will not be published.