અખિલેશ યાદવના ગોમતી રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટ પર CBI ના દરોડા

| Updated: July 5, 2021 12:42 pm

અખિલેશ યાદવના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ ગોમતી રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટ પર CBI દ્વારા નવી ફરિયાદ દાખલ કરી 40 થી વધુ જગ્યાએ રેઇડ કરવામાં આવી છે.

Your email address will not be published. Required fields are marked *