અખિલેશ યાદવના ગોમતી રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટ પર CBI ના દરોડા

| Updated: July 5, 2021 12:42 pm

અખિલેશ યાદવના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ ગોમતી રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટ પર CBI દ્વારા નવી ફરિયાદ દાખલ કરી 40 થી વધુ જગ્યાએ રેઇડ કરવામાં આવી છે.

Your email address will not be published.