અમિત શાહે અમદાવાદમાં કર્યું વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ

| Updated: July 11, 2021 5:17 pm

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે અમદાવાદમાં ખાતે વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ કર્યુ. કુલ 244 કરોડના વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ ગૃહ મંત્રીએ રવિવારે કર્યું.

Your email address will not be published. Required fields are marked *