રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ગ્રીન એનર્જી બિઝનેસમાં કર્યો પ્રવેશ, અનંત અંબાણી સાતમાંથી બે કંપનીના બન્યા ડિરેક્ટર

| Updated: July 5, 2021 12:14 pm

રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે ગ્રીન એનર્જી બિઝનેસમાં પ્રવેશ કરી , સાત નવી કંપનીયો શરૂ કરી છે. સાતમાંથી બે કંપનીઓની મોટી જવાબદારી મુકેશ અંબાણી અને નીતા અંબાણીના નાના પુત્ર અનંત અંબાણીને આપવામાં આવી છે. 26 વર્ષીય અનંત અંબાણીની નિમણૂક રિલાયન્સ ન્યૂ એનર્જી સોલર અને રિલાયન્સ ન્યૂ સોલર એનર્જીના ડિરેક્ટર તરીકે કરવામાં આવી છે.

Your email address will not be published.