અમદાવાદ બ્લાસ્ટ કેસ અને લઠ્ઠાકાંડ મારી કેરિયરના સૌથી કપરા કેસઃ DGP આશિષ ભાટીયા

June 26, 2021 11:52 am

જ્યારે પણ પોલીસની છબી આપણી સામે આવે છે ત્યારે ખાખી વર્દીમાં એક પહાડ જેવો કઠણ વ્યક્તિ જોવા મળે છે. પછી એ પુરૂષ હોય કે સ્ત્રી. પણ ખાખી વર્દી પાછળ પણ એક નરમ અને નેક દિલ વ્યક્તિ હોય છે. ગુજરાતીઓ પોતાનો વ્યાપાર સારી રીતે સાઈડમાં ચાલે એટલા માટે સરકારી નોકરી કરતા હોય છે અથવા પોતાનો વ્યાપાર […]