રાજકોટનો યુવાન ઓસ્ટ્રેલિયાના શહેરનો કોર્પોરેટર બન્યો

October 22, 2021 5:57 pm

વેસ્ટર્ન ઓસ્ટ્રેલિયા અરમાડેલ શહેરમાં તાજેતરમાં યોજાયેલી ચૂંટણીમાં મૂળ રાજકોટના અને છેલ્લા 14 વર્ષથી ઓસ્ટ્રેલિયામાં સ્થાયી થયેલા કેયૂર કામદાર કોર્પોરેટર તરીકે વિજેતા બન્યા છે. વેસ્ટર્ન ઓસ્ટ્રેલિયામાં કોઇ ગુજરાતી યુવાન કોર્પોરેટર બન્યા હોય તેવો આ પ્રથમ બનાવ છે. કેયૂર કામદારને 1339 મત મળ્યા હતા જ્યારે હરીફ ઉમેદવારને 875 મત મળ્યા છે. કેયૂર કામદાર પહેલી વખત ચૂંટણી લડ્યા […]