વિશ્વના સૌથી મોંઘા પનીરનો ભાવ જાણીને તમારી આંખો આશ્ચર્યથી પહોળી થઈ જશે

June 28, 2022 5:25 pm

આ છે વિશ્વનું સૌથી મોંઘુ પનીરઃ પ્રતિ કિલો 70000 રૂપિયાનો છે ભાવ શું તમે જાણો છો વિશ્વના સૌથી મોંઘા પનીરનો ભાવ શું છે, તેનો ભાવ છે પ્રતિ કિલોએ 70,000 રૂપિયા. તમે શું આટલી રકમ ચૂકવવા તૈયાર થાવ, ના થાવ. અમે અહીં વિશ્વના સૌથી મોંઘા ચીઝ કોટેજને શેર કર્યુ છે જે તેને આટલું મોંઘુ બનાવે છે. […]