કેમ મનાવાય છે શિતળા સાતમનો તહેવાર?ઐતિહાસિક મહત્વ અને પરંપરા

August 29, 2021 11:20 am

કોઈપણ ધર્મના તહેવાર અને સંસ્કૃતિ તેની ઓળખ હોય છે. તહેવાર ઉત્સાહ, ઉમંગ અને ખુશીઓનું સ્વરૂપ છે. લગભગ બધા જ ધર્મોમાં કેટલાક વિશેષ તહેવાર અને પર્વો હોય છે. શિતલા સપ્તમી અલગ અલગ ધર્મો અને સમુદાયમાં અલગ અલગ નામથી ઓળખાય છે. જેમ કે સિંધી સમાજ દ્વારા થિડીદી અને સતાવણીઓ, ગુજરાતમાં શીતળાસાતમ અને રાજસ્થાનમાં શીતલાસપ્તમી તો ઉત્તર ભારતમાં ‘બસૌડા’. શીતળા શબ્દોનું તાત્પર્ય […]

વિપશ્યના સાથે પરિચિત થઈએ ડોક્ટર સોનલ દેસાઈ ની સાથે

August 11, 2021 8:27 pm

વિપશ્યના શું છે? વિપશ્યના ગૌતમ બુદ્ધ દ્વારા સૂચવેલ એક યોગ સાધના છે જે આત્મા શુદ્ધિકરણ અને અંતઃકરણની શાંતિ માટે કરવામાં આવતી એક પ્રક્રિયા છે. વિપશ્યના સમ્યક જ્ઞાન છે. જે જેવું છે તેને એવું જ સમજીને તેની સાથે કરવામાં આવેલું આચરણ થકી સાચું અને કલ્યાણકારી સમ્યક આચરણ કહેવાશે. વિપશ્યના જીવનની કઠોર સચ્ચાઈથી ભાગવાની શિક્ષા નથી આપતો […]