ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાનાં 38,079 નવા કેસ

| Updated: July 17, 2021 11:01 am

ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાનાં 38,079 નવા કેસ તથા 560 દર્દીઓના મોત નોંધાયા.

Your email address will not be published.