ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 38,667 નવા કેસ

| Updated: August 14, 2021 10:34 am

ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 38,667 નવા કેસ સાથે 35,743 લોકો સાજા થયા અને 478 લોકોના મૃત્યુ નોંધાયા.

Your email address will not be published.