ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 38,164 કેસ

| Updated: July 19, 2021 11:20 am

ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 38,164 કેસ સાથે 38,660 લોકો સાજા થયા અને 499 લોકોના મોત થયા હતા.

Your email address will not be published.