ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 42,015 નવા કેસ

| Updated: July 21, 2021 10:58 am

ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના કુલ 42,015 નવા કેસ નોંધાયા. છેલ્લા 24 કલાકમાં કુલ 36,977 લોકો સાજા થયા અને 3,998 દર્દીઓના મોત થયા.

Your email address will not be published.