ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 37 નવા કેસ

| Updated: July 17, 2021 7:31 pm

ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 37 નવા કેસ નોંધાયા છે, તેમજ 110 લોકોને સાજા થયા અને 1 મૃત્યુ નોંધાઈ છે.

Your email address will not be published.