2002 માં થયેલ રણજીત સિંહ હત્યા કેસમાં CBI કોર્ટે ડેરા પ્રમુખ ગુરમીત રામ રહીમને ઠેરવ્યો દોષિત

| Updated: October 8, 2021 1:52 pm

ડેરા સચ્ચા સૌદાના વડા ગુરમીત રામ રહીમ સિંહને શુક્રવારે 2002 માં તેમના શિષ્ય રણજીત સિંહની હત્યા માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. પંચકુલાની વિશેષ CBI કોર્ટે આ કેસમાં અન્ય ચાર લોકોને પણ દોષિત ઠેરવ્યા હતા. તે 12 ઓક્ટોબરના રોજ સજા જાહેર કરશે.

પંચકુલાના વિશેષ CBI જજ ડૉ.સુશીલ કુમાર ગર્ગની અદાલતે ગુરમીત રામ રહીમ સિંહ, જસબીર સિંહ, સબદિલ સિંહ, કૃષ્ણ લાલ અને ઈન્દર સાઈનને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 302 (હત્યા) અને 120 બી (ફોજદારી ષડયંત્ર) હેઠળ દોષિત ઠેરવ્યા હતા. કૃષ્ણ લાલ, ઈન્દ્ર સાઈન અને જસબીર સિંહને પણ આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે.

જોકે, કોર્ટના આદેશની વિગતવાર નકલ જાહેર કરવાની બાકી છે.

CBIની ચાર્જશીટ મુજબ, ડેરાના વડાએ રણજીત સિંહ પર શંકા કરી હતી, જે સિરસા (હરિયાણા) માં ડેરા સચ્ચા સૌદાના મેનેજર પણ હતા, તેમણે ડેરા પ્રમુખ પર ડેરાની અંદર મહિલા અનુયાયીઓ (સાધ્વીઓ) નું યૌન શોષણ કરવાનો આરોપ લગાવતો એક ગુમનામ પત્ર ફરતો કર્યો હતો. આ તે જ પત્ર હતો, જેને સિરસા સ્થિત પત્રકાર રામ ચંદર છત્રપતિએ તેના સમાચાર અહેવાલમાં પ્રકાશિત કર્યો હતો. બાદમાં છત્રપતિની હત્યા પણ કરવામાં આવી હતી. ડેરાના વડાને તાજેતરમાં જ છત્રપતિ હત્યા કેસમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.

હરિયાણાના કુરુક્ષેત્રમાં થાનસર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્રમાં 10 જુલાઈ, 2002 ના રોજ રણજિત સિંહની હત્યા કરવામાં આવી હતી. થાનસર પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યા અને ગુનાહિત ષડયંત્રના આરોપો પર FIR નોંધવામાં આવી હતી. 10 નવેમ્બર, 2003 ના રોજ હાઈકોર્ટે આ કેસમાં CBI તપાસનો આદેશ આપ્યો હતો.

ડેરા સચ્ચા સૌદાના વડા ગુરમીત રામ રહીમ સિંહને શુક્રવારે 2002 માં તેમના શિષ્ય રણજીત સિંહની હત્યા માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. પંચકુલાની વિશેષ CBI કોર્ટે આ કેસમાં અન્ય ચાર લોકોને પણ દોષિત ઠેરવ્યા હતા. તે 12 ઓક્ટોબરના રોજ સજા જાહેર કરશે.

પંચકુલાના વિશેષ CBI જજ ડૉ.સુશીલ કુમાર ગર્ગની અદાલતે ગુરમીત રામ રહીમ સિંહ, જસબીર સિંહ, સબદિલ સિંહ, કૃષ્ણ લાલ અને ઈન્દર સાઈનને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 302 (હત્યા) અને 120 બી (ફોજદારી ષડયંત્ર) હેઠળ દોષિત ઠેરવ્યા હતા. કૃષ્ણ લાલ, ઈન્દ્ર સાઈન અને જસબીર સિંહને પણ આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે.

જોકે, કોર્ટના આદેશની વિગતવાર નકલ જાહેર કરવાની બાકી છે.

CBIની ચાર્જશીટ મુજબ, ડેરાના વડાએ રણજીત સિંહ પર શંકા કરી હતી, જે સિરસા (હરિયાણા) માં ડેરા સચ્ચા સૌદાના મેનેજર પણ હતા, તેમણે ડેરા પ્રમુખ પર ડેરાની અંદર મહિલા અનુયાયીઓ (સાધ્વીઓ) નું યૌન શોષણ કરવાનો આરોપ લગાવતો એક ગુમનામ પત્ર ફરતો કર્યો હતો. આ તે જ પત્ર હતો, જેને સિરસા સ્થિત પત્રકાર રામ ચંદર છત્રપતિએ તેના સમાચાર અહેવાલમાં પ્રકાશિત કર્યો હતો. બાદમાં છત્રપતિની હત્યા પણ કરવામાં આવી હતી. ડેરાના વડાને તાજેતરમાં જ છત્રપતિ હત્યા કેસમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.

હરિયાણાના કુરુક્ષેત્રમાં થાનસર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્રમાં 10 જુલાઈ, 2002 ના રોજ રણજિત સિંહની હત્યા કરવામાં આવી હતી. થાનસર પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યા અને ગુનાહિત ષડયંત્રના આરોપો પર FIR નોંધવામાં આવી હતી. 10 નવેમ્બર, 2003 ના રોજ હાઈકોર્ટે આ કેસમાં CBI તપાસનો આદેશ આપ્યો હતો.

Your email address will not be published. Required fields are marked *