Site icon Vibes Of India

દિલ્હીના જંતરમંતર ખાતે ખેડૂતો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન

દિલ્હીમાં ખેડૂતો દ્વારા જંતરમંતર ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. 200 ખેડૂતો દ્વારા આંદોલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. સિંધુ, ટીકરી અને ગાજીપુર બોર્ડરથી ખેડૂતો બસમાં બેસીને જંતરમંતર ખાતે પહોચી રહ્યા છે.