પેટ્રોલ,ડીઝલ,દૂધ અને ગેસ બાદ ખાદ્યતેલના ભાવમાં ધરખમ વધારો

| Updated: July 5, 2021 11:28 am

પેટ્રોલ,ડીઝલ, દૂધ અને ગેસના ભાવવધારા બાદ ખાદ્યતેલના ભાવમાં વધારો થયો છે. સિંગતેલમાં ડબે 35 રૂપિયાનો અને કપાસિયામાં 40 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.

Your email address will not be published. Required fields are marked *