અમદાવાદના નારોલના એક વેરહાઉસ પર ગુજરાત એટીએસએ પાડયા દરોડા

| Updated: July 18, 2021 5:57 pm

ગુજરાતના ખંભાતમાંથી લગભગ 3.50 લાખ લીટર બનાવટી બાયો ડીઝલ કબજે કર્યા બાદ, તે મામલે ગુજરાત એટીએસએ રવિવારે અમદાવાદના નારોલ વિસ્તારમાં એક વેરહાઉસ પર દરોડા પડ્યા હતા.

Your email address will not be published.