બુધવારે યોજાનારી ગુજરાત કેબિનેટ બેઠક કરાઈ રદ

| Updated: July 20, 2021 2:31 pm

બુધવારે બકરી ઇદની જાહેર રજાના કારણે કેબિનેટ બેઠક રદ્દ કરાઈ હતી. હવે ગુરુવારે બપોરે ૧૨ વાગ્યે મળશે કેબિનેટની બેઠક ગુરુવારે સીએમ દ્વારકાની મુલાકાતે હોવાથી
બપોરે ૧૨ વાગ્યે કેબિનેટની બેઠક થશે.

Your email address will not be published.