ગુજરાતમાં આગામી પાંચ દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી

| Updated: July 21, 2021 6:07 pm

ગુજરાતમાં આગામી પાંચ દિવસ ભારે વરસાદ પડશે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. 24મી જુલાઈના રોજ મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ખેડા, આણંદ, વડોદરામાં ભારે વરસાદની આગાહી જાહેર કરવામાં આવી છે.

Your email address will not be published.