ગુજરાતી રંગભૂમિ,ટીવી અને ફિલ્મોના અભિનેતા અરવિંદ રાઠોડનું અવસાન

| Updated: July 1, 2021 10:49 am

ગુજરાતી રંગભૂમિ, ટેલિવિઝન અને ફિલ્મોના જાણીતા અભિનેતા અરવિંદ રાઠોડનું ગુરુવારે સવારે દુઃખદ અવસાન થયું હતું.

Your email address will not be published.