તમામ કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓની ટીબી માટે થવી જોઈએ તપાસ

| Updated: July 17, 2021 5:19 pm

શનિવારે કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવી કે તમામ કોવિડ પોઝિટિવ દર્દીઓનો ક્ષય રોગ (ટીબી) માટે ટેસ્ટ થવો જોઈએ તેમજ ક્ષય રોગથી સાજા થઈ ગયેલા તમામ લોકોએ કોવિડ ટેસ્ટ કરાવો જોઈએ.

Your email address will not be published.