છેલ્લા બે વર્ષમાં ગુજરાતના ટ્રી કવરમાં 48 ટકા, અમદાવાદમાં 17.60 ટકા જેટલો ઘટાડો

| Updated: April 13, 2022 12:46 pm

તાજેતરમાં રજૂ કરવામાં આવેલા ઈન્ડિયા સ્ટેટ ઑફ ફોરેસ્ટ રિપોર્ટ (આઈએસએફઆર)માં જાણવા મળ્યું છે કે છેલ્લા બે વર્ષની અંદર અમદાવાદના ટ્રી કવરમાં 17.60 ટકા જેટલો ઘટાડો થયો છે અને શહેરે કુલ 8.55 ચો.કિ.મી.નું ગ્રીન કવર ગુમાવ્યું હતું.

ફક્ત અમદાવાદમાં જ નહીં, પરંતુ રાજ્યભરમાં પરિસ્થિતિ એટલી જ ચિંતાજનક છે, કારણ કે રાજ્યમાં કુલ 48 ટકા જેટલું ગ્રીન કવર ઘટ્યું છે. અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, નવ જિલ્લાઓમાં મોટી સંખ્યામાં વૃક્ષો પર કુહાડી મારવામાં આવી છે. રાજ્યમાં વર્ષ 2019માં વૃક્ષોનું આવરણ 6,912 ચો.કિ.મી. હતું, જે વર્ષ 2021માં ઘટીને 5,489 ચો.કિ.મી. થયું હતું. બે વર્ષમાં મોટા પાયે વૃક્ષો કાપવાથી 1,423 ચો.કિ.મી. જમીન બંજર બની છે.

રાજ્યનો કુલ વિસ્તાર 1.96 કરોડ ચો.કિ.મી.થી વધુ ફેલાયેલો છે, જેમાં 2015-16માં 22.30 લાખ ચો.કિ.મી.નો વન વિસ્તાર હતો. જે ડિસેમ્બર 2017 સુધીમાં ઘટીને 21.45 લાખ ચો.કિ.મી. થયો હતો.

અહેવાલ મુજબ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, વડોદરા અને સુરેન્દ્રનગરના જિલ્લાઓમાં વન આવરણમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, જે ચિંતાજનક ઘટના છે.

Your email address will not be published.