જામનગરમાં યુવાન પર હુમલાનો કેસ મર્ડરમાં ફેરવાયો

| Updated: June 28, 2021 1:00 am

ચાર દિવસ અગાઉ યુવાન પર હુમલો થયો હતો. સારવાર દરમિયાન ગઈ રાત્રે હોસ્પિટલમાં યુવાનનું મોત

Your email address will not be published.