કઝાકિસ્તાનએ ભારતીયો માટે વિઝા-મુક્ત મુસાફરીની મંજૂરી આપી

| Updated: July 31, 2022 12:05 pm

કઝાકિસ્તાને તાજેતરમાં ભારતીય નાગરિકો માટે વિઝા-મુક્ત મુસાફરીને મંજૂરી આપી છે. આ વિઝા પ્રવાસન, અવેતન વ્યવસાય અથવા વ્યક્તિગત મુલાકાતો માટે લાગુ પડે છે. તેમની મુલાકાત દરમિયાન લોકો રોજગાર મેળવી શકશે નહીં કે ધંધો કરી શકશે નહીં. ભારતીયોને 180 દિવસના સમયગાળામાં કુલ 42 દિવસની મુસાફરીની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જો કે, લોકો કઝાકિસ્તાનમાં માત્ર 14 દિવસ સુધી જ રહી શકે છે.

જો ભારતીયો તેમની શરૂઆત લંબાવવા માંગે છે, તો તેઓએ એક સરળ એપ્લિકેશન દ્વારા કઝાક ઇવિસા માટે અરજી કરવી પડશે. જો લોકો નોકરી કરવા માંગતા હોય, તો તેઓએ વર્ક પરમિટ વિઝા માટે અગાઉથી અરજી કરવી પડશે.

કોરોના કાળ દરમિયાન જરૂરિયાત મુજબ તેની સરહદો બંધ કરવા ઉપરાંત, દેશે આ સમય દરમિયાન તમામ વિઝા-મુક્ત પ્રવેશને સ્થગિત કરી દીધો હતો.ભારત ઉપરાંત કઝાકિસ્તાને ચીન અને ઈરાનને સમાન વિશેષાધિકારો આપ્યા છે.

Your email address will not be published.