દેશમાં તમામ 736 જિલ્લાઓમાં પીડિયાટ્રિક કેર યુનિટ બનાવવામાં આવશે

| Updated: July 8, 2021 8:02 pm

નવા નિયુક્ત કેન્દ્રીય સ્વાથ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ આપ્યું નિવેદન, કહ્યું કે દેશના તમામ 736 જિલ્લાઓમાં પીડિયાટ્રિક કેર યુનિટ બનાવવામાં આવશે તથા દરેક જિલ્લામાં 10 હજાર લિટર ઑક્સીજન સ્ટોરેજની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.

Your email address will not be published.