નસીરુદ્દીન શાહ હોસ્પિટલમાં દાખલ

| Updated: June 30, 2021 1:58 pm

જાણીતા અભિનેતા નસીરુદ્દીન શાહને આજે ન્યુમોનિયાના કારણે મુંબઈની હિંદુજા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અભિનેતાના મેનેજરે જણાવ્યું કે, “તેમના ફેફસાંમાં એક મોટો પેચ જોવા મળ્યો છે. તેમની હાલત અત્યારે સ્થિર છે. સારવારથી તેમના પર સારો પ્રતિભાવ મળી રહ્યો છે.”

Your email address will not be published.