તમાકુ ઉત્પાદનોના પેક પર નવી આરોગ્ય ચેતવણી 1 ડિસેમ્બર, 2022થી અમલમાં આવશે

| Updated: July 29, 2022 4:51 pm

ભારત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયે સિગારેટ અને અન્ય તમાકુ (tobacco) ઉત્પાદનો (પેકેજિંગ અને લેબલિંગ) નિયમો, 2008માં સુધારો કરીને તમામ તમાકુ ઉત્પાદનોના પેક માટે ચોક્કસ આરોગ્ય ચેતવણીઓ અમલમાં આવશે.સિગારેટ અને અન્ય તમાકુ ઉત્પાદનો (પેકેજિંગ અને લેબલિંગ) ત્રીજા સુધારા નિયમો, 2022 હેઠળના સુધારેલા નિયમો 1 ડિસેમ્બર, 2022થી અમલમાં આવશે. આ સૂચના સરકારની વેબસાઇટ પર 19 ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. 

1લી ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ અથવા તે પછી ઉત્પાદિત અથવા આયાત કરેલ અથવા પેકેજ કરેલ તમામ તમાકુ (tobacco) ઉત્પાદનો, ‘તમાકુ પીડાદાયક મૃત્યુનું કારણ બને છે’ તરીકે લેખિત આરોગ્ય ચેતવણી સાથે પ્રદર્શિત કરશે. અને 1લી ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ અથવા તે પછી ઉત્પાદિત અથવા આયાત કરેલ પેક પર ‘તમાકુના વપરાશકારો નાની ઉંમરે મૃત્યુ પામે છે’ એવી લેખિત આરોગ્ય ચેતવણી આપવામાં આવશે.

મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, સિગારેટ અથવા કોઈપણ તમાકુ ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન, ઉત્પાદન, પુરવઠા, આયાત અથવા વિતરણમાં પ્રત્યક્ષ કે આડકતરી રીતે સંકળાયેલી કોઈપણ વ્યક્તિએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તમામ તમાકુ ઉત્પાદનોના પેકેજો પર નિર્દિષ્ટ આરોગ્ય ચેતવણીઓ બરાબર હોવી જોઈએ.

આ જોગવાઈનું ઉલ્લંઘન એ સિગારેટ અને અન્ય તમાકુ ઉત્પાદનો (જાહેરાત અને વેપાર અને વાણિજ્યનું નિયમન, ઉત્પાદન, પુરવઠા અને વિતરણ) અધિનિયમ, 2003ની કલમ 20માં નિર્ધારિત કેદ અથવા દંડ સાથે શિક્ષાપાત્ર ગુનો છે.

આ પણ વાંચો: ભારતના કિશોરોમાં તમાકુના ઉપયોગમાં ઘટાડો જોકે તેમ છતાં સ્થિતિ બહુ સારી નથી

Your email address will not be published.