ગુજરાતમાં આગામી 6 દિવસોમાં સામાન્યથી ભારે વરસાદની સંભાવના

| Updated: August 14, 2021 11:21 am

હવામાન વિભાગ અનુસાર ગુજરાતમાં 17 ઓગસ્ટથી 22 ઓગસ્ટ દરમિયાન સામાન્યથી ભારે વરસાદની આગાહી છે.

Your email address will not be published.