પાટણ હાઇવે પરથી લૂંટના ઇરાદે નીકળેલા ત્રણને રિવોલ્વર સાથે ઝડપ્યા

| Updated: July 1, 2021 11:27 am

એમ કેહવાય છે કે એસઓજી અમદાવાદ પોલીસ છે અને પાટણ હાઇવે પરથી લૂંટ ના ઇરાદે નીકળેલા ત્રણને રિવોલ્વર સાથે ઝડપી પાડયા હતા.

Your email address will not be published.