ફિલિપાઇન્સમાં 85 લોકોને લઇ જતું પ્લેન ક્રેશ

| Updated: July 4, 2021 12:00 pm

ફિલિપાઇન્સમાં ૮૫ લોકોને લઇ જનારું મિલેટ્રી પ્લેન રવિવારે ક્રેશ થઇ ગયું છે. સી-130 પ્લેનમાંથી 40 બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.

Your email address will not be published.