ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 24 નવા કેસ નોંધાયા

| Updated: July 19, 2021 8:03 pm

ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના કુલ 24 નવા કેસ નોંધાયા હતા. આ સાથે રાજ્યમાં 74 લોકો સાજા થયા અને 0 મોત નોંધાયી હતી.

Your email address will not be published.