આજે સાંજે વડાપ્રધાન કરશે ટોક્યો ઓલમ્પિક્સમાં ભાગ લેનારા રમતવીરો સાથે સંવાદ

| Updated: July 13, 2021 11:32 am

આજે સાંજે 5 વાગ્યે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ટોક્યો ઓલમ્પિક્સમાં ભાગ લેનારા રમતવીરો સાથે કરશે સંવાદ.

Your email address will not be published.