પુષ્કરસિંઘ ધામી ઉત્તરાખંડના 11માં મુખ્યમંત્રી તરીકે લેશે શપથ

| Updated: July 3, 2021 4:56 pm

ઉદ્યમસિંહનગર જિલ્લાની ખટીમાં વિધાનસભાના તેઓ ધારાસભ્ય છે.આ પહેલા ઉત્તરાખંડ ભાજપના યુવા મોરચાના પૂર્વાધ્યક્ષ અને ત્યારબાદ પાર્ટીના પ્રદેશ મહામંત્રી અને ઉપાધ્યક્ષ પણ રહી ચૂક્યા છે.

Your email address will not be published. Required fields are marked *