અશ્વિની વૈષ્ણવ, દર્શનાબેન જરદોશ મુખ્યમંત્રીને મળ્યા

| Updated: July 16, 2021 3:49 pm

કેન્દ્રિય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને કેન્દ્રિય રેલવે રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન જરદોશે ગાંધીનગર ખાતે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી હતી.

Your email address will not be published. Required fields are marked *