સંસદના બંને ગૃહમાં વિપક્ષ દ્વારા હોબાળો

| Updated: July 22, 2021 12:05 pm

સંસદના બંને ગૃહમાં વિપક્ષ દ્વારા હોબાળો કરવામાં આવી રહ્યો છે. હોબાળા બાદ સ્પીકર દ્વારા 12 વાગ્યા સુધી રાજ્યસભા સ્થગિત કરવામાં આવી છે.

Your email address will not be published.