થર્મોમીટર, BP મશીન, ઓક્સિમીટર સસ્તા થશે

| Updated: July 14, 2021 6:31 pm

ડ્રગ પ્રાઈસ કન્ટ્રોલરે મેડિકલ ડિવાઈસ પરના ટ્રેડ માર્જિનને નિયંત્રિત કર્યો છે. આ ડિવાઈસનો ઉપયોગ કોવિડના મેનેજમેન્ટ માટે થાય છે. તેના કારણે પલ્સ ઓક્સિમીટર, બ્લડ પ્રેશર મોનિટરિંગ મશીન, નેબ્યુલાઈઝર, ડિજિટલ થર્મોમીટર માટે ટ્રેડ માર્જિન 70 ટકા રહેશે.

Your email address will not be published.