ટોક્યો ઓલિમ્પિક્સ 2020 વિલેજમાં કોરોનાનો પ્રથમ કેસ નોંધાયો

| Updated: July 17, 2021 11:25 am

ટોક્યો ઓલમ્પિકસ વિલેજમાં કોરોનાનો પ્રથમ કેસ નોંધાયો છે. આયોજકો દ્વારા કોરોનાના પહેલા કેસને લઇ પુષ્ટિ પણ કરવામાં આવી છે.

Your email address will not be published.