અમદાવાદમાં 2 વર્ષમાં વૃક્ષોનું આવરણ 17.60% ઘટી ગયું: રિપોર્ટ

| Updated: April 13, 2022 12:49 pm

રાજયમાં તાઉતે વાવઝોડા બાદ વૃક્ષોને ભારે પ્રમાણમાં નુકશાન થવા પામ્યું હતું જેના કારણે વૃક્ષો ખૂબ ઓછા થઇ ગયા છે અને વૃક્ષોનું આવરણ ઘટી ગયું છે.

અમદાવાદની વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યમાં 1,423 ચોરસ કિમી જમીન મોટા પાયે વૃક્ષો કાપવાથી ઉજ્જડ બની ગઈ છે.

AMCનું મહત્વાકાંક્ષી મિશન મિલિયન ટ્રીઝ છેલ્લા બે વર્ષમાં ટ્રી કવરમાં 17.60% જેટલો ઘટાડો થયો છે.અને આ ચોંકાવનારી હકીકત તાજેતરમાં રજૂ કરવામાં આવેલા ઈન્ડિયા સ્ટેટ ઑફ ફોરેસ્ટ રિપોર્ટ (ISFR)માં સામે આવી છે. શહેરે કુલ 8.55 ચો.કિ.મી.નું ગ્રીન કવર ગુમાવ્યું હતું.

રાજ્યભરમાં પરિસ્થિતિ એટલી જ ચિંતાજનક છે કારણ કે ગ્રીન કવર 48% ઘટ્યું છે. અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે નવ જિલ્લાઓમાં મોટી સંખ્યામાં વૃક્ષો પર કુહાડી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં 2019માં વૃક્ષોનું આચ્છાદન 6,912 ચો.કિ.મી. હતું, જે 2021માં ઘટીને 5,489 ચો.કિ.મી. થયું હતું. બે વર્ષમાં મોટા પાયે વૃક્ષો કાપવાથી 1,423 ચો.કિ.મી. જમીન બંજર બની છે.
અમદાવાદ, ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, વડોદરા અને સુરેન્દ્રનગરના નવ જિલ્લાઓમાં વન આવરણમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
રાજ્યનો કુલ વિસ્તાર 1.96 કરોડ ચો.કિ.મી.થી વધુ ફેલાયેલો છે, જેમાં 2015-16માં 22.30 લાખ ચો.કિ.મી.નો વન વિસ્તાર હતો. ડિસેમ્બર 2017 સુધીમાં આ ઘટીને 21.45 લાખ ચો.કિ.મી. થઈ ગયું.

સૌથી આઘાતજનક સ્થિતિ આણંદ જિલ્લામાં છે જ્યાં 2015-16માં 41,269 હેક્ટરની સામે આંકડા શૂન્ય વન કવર દર્શાવે છે. કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ કહ્યું કે ભાજપ સરકાર ‘વન મહોત્સવ’નું આયોજન કરી રહી છે પરંતુ મોટા પ્રમાણમાં વૃક્ષો કપાઈ રહ્યા છે. ગયા વર્ષે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં લગભગ 169 વડના વૃક્ષો પર કુહાડી મારી દેવામાં આવી હતી. વિકાસના નામે ગયા વર્ષે 17,422 વૃક્ષો કાપવામાં આવ્યા હતા.

Your email address will not be published.