વિપશ્યના સાથે પરિચિત થઈએ ડોક્ટર સોનલ દેસાઈ ની સાથે

| Updated: August 11, 2021 8:27 pm

વિપશ્યના શું છે?

વિપશ્યના ગૌતમ બુદ્ધ દ્વારા સૂચવેલ એક યોગ સાધના છે જે આત્મા શુદ્ધિકરણ અને અંતઃકરણની શાંતિ માટે કરવામાં આવતી એક પ્રક્રિયા છે. વિપશ્યના સમ્યક જ્ઞાન છે. જે જેવું છે તેને એવું જ સમજીને તેની સાથે કરવામાં આવેલું આચરણ થકી સાચું અને કલ્યાણકારી સમ્યક આચરણ કહેવાશે. વિપશ્યના જીવનની કઠોર સચ્ચાઈથી ભાગવાની શિક્ષા નથી આપતો પરંતુ આ જીવનની એ જ સચ્ચાઈને વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં સ્વીકારવાની પ્રેરણા આપે છે. અને એટલે જ મનમાં નકારાત્મકતા નથી આવતી અને મન હંમેશા શાંત રહે છે.

ડો. સોનલ ની જુબાની સાંભળીએ વિપશ્યના ની ગાથા

ગુજરાત અમદાવાદ ના નિવાસી ડોક્ટર સોનલ દેસાઈ વ્યવસાય સ્ત્રી રોગ વિશેષજ્ઞ છે અને સાથે જ ૧૭ વર્ષથી વિપશ્યના સાથે જોડાયેલા છે. તેમની સાથે વાતચીત કરતાં તેમણે અમને જણાવ્યું કેવી પછીના જાણે તેમની જિંદગી જોવાની નજરને બદલી નાખી. ૨૦૦૩થી વિપશ્યના સાથે જોડાયેલા સોનલ બેન દેખાઈએ વર્ષ ૨૦૨૦ સુધી વિપશ્યનાના 10 કેમ્પમાં ભાગ લઈ ચૂક્યા છે. 

વિપશ્યના પછી જીવન પરિવર્તિત થાય છે

શરૂઆતના પાંચ – છદિવસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માં બહુ તકલીફ પડી અને સાથે મનને શાંત કરવું પણ ઘણું અઘરું લાગ્યું પણ ધીરે ધીરે સમય જતા આ બધામાં પરિવર્તન સ્પષ્ટપણે દેખાયું.. વિપશ્યના એ મને આજ માં અને વર્તમાનમાં રહેતા શીખવાડ્યું છે.. વિપશ્યનાની પહેલી કેમ્પમાં ભાગ લીધા પછી ઘરે પરત ફરતા જ મને મારા વ્યવહારમાં ફેરફાર અનુભવ્યા અને ધીરે ધીરે સમયની સાથે વિપશ્યના મારી રોજીંદી જીંદગી નો એક હિસ્સો બની ગયો. 

વિપશ્યના સાથે કેવી રીતે જોડાવું 

વિપશ્યના વિશે અમને વધુ માહિતી આપતા તેઓ કહે છે વિપશ્યના એક પ્રાયોગિક મેડીટેશન પ્રક્રિયા છે જેમાં ખાસ કરીને યુવાનો માટે અલગ થી કોર્સ કરાવવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં પણ જે લોકો વિપશ્યનાની આ શિબિર કે કેમ્પમાં નથી જોડાઈ શકતા એ લોકો માટે અમદાવાદ ખાતે વિપશ્યના સેન્ટર માં દર રવિવારે એક શેશન હોય છે. 

સોનલબેન દેખાઈએ પોતાને વિપશ્યના માં વધુ ઊંડે ઉતારવા માટે મુંબઈ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિપશ્યના રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યુટ માંથી કોર્સ કરવાની પણ વાત અમને જણાવી. 

Your email address will not be published. Required fields are marked *