પશ્ચિમ બંગાળ કોંગ્રેસના જનરલ સેક્રેટરીએ રાજીનામું આપ્યું

| Updated: July 14, 2021 3:05 pm

પશ્ચિમ બંગાળ કોંગ્રેસના જનરલ સેક્રેટરી રોહન મિત્રાએ રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમણે રાજ્યમાં થઇ રહેલા કોંગ્રેસના પતન માટે કેન્દ્રીય વિપક્ષ નેતા અધીરરંજન ચૌધરીને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે.

Your email address will not be published.