ગુજરાતના વેપારીઓના 8 કરોડ સેકટર-2ની એસઆઇટીએ પરત અપાવ્યા

| Updated: May 2, 2022 7:53 pm

  • બે વર્ષમાં 1296 અરજીઓમાંથી 416 અરજીઓના નિકાલ કરાવ્યો, 5 ગુના દાખલ કર્યા
  • કાપડના વેપારીઓના સૌથી વધુ પૈસા કલકત્તામાં અને મહારાષ્ટ્રમાં ફસાઇ જાય

ગુજરાતના અમદાવાદના કાપડના વેપારીઓના પૈસા ફસાઇ જવાના કિસ્સા છાશવારે બનતા અને મોટા ભાગની રકમ પરત આવતી નહી. વેપારીઓ પરેશાન રહેતા દરમિયાનમાં સેકટર -2 ના આઇજી ગૌતમ પરમારે એક એસઆઇટી બનાવી હતી. એસઆઇટીએ બે વર્ષમાં 1298 અરજીઓની તપાસ કરી 416 અરજીઓનો નિકાલ કર્યો અને 5 ફરિયાદ દાખલ કરાવી હતી. વેપારીઓના સૌથી વધુ પૈસા કલકત્તામાં ફસાઇ જતા અને મહારાષ્ટ્રમાં ફસાઇ જતાં હતા. અમદાવાદના કાપડના વેપારીઓને 8 કરોડથી વધુની મતા એસઆઇટીએ પરત લઇ આપી હતી.

અમદાવાદના કાપડના વેપારીઓ બહારના રાજ્યમાં વેપાર કરે અને આ વેપારીઓના પૈસા ફસાઇ જવાના કિસ્સા દર વર્ષે બનતા હતા. વેપારીઓના કરોડો રુપિયા ફસાઇ જતાં અને નફો તો ઠીક પરંતુ અમુક વેપારીઓની મુડી ન આવતી હોવાથી તેઓ ધંધામાં ઉઠામણું કરતા હોવાના કિસ્સા પણ ભુતકાળમાં અનેક બન્યા છે. તેવામાં કાપડના વેપારીઓનો પ્રશ્ન સેકટર-2ના આઇજી ગૌતમ પરમાર પાસે આવ્યો હતો. જેથી તેમણે વેપારીઓની ચીટીંગના પ્રશ્નોનો જલદી નિકાલ આવે તે માટે એક એસઆઇટીની રચના કરી હતી. જેમાં એક પીએસઆઇ અને દસ માણસોની ટીમ આ કેસોની તપાસ કરતી હતી.

છેલ્લા બે વર્ષમાં એસઆઇટીમાં 1296 અરજીઓ આવી હતી અને 416 અરજીઓનો નિકાલ લાવ્યો હતો. જેમાં 5 ગુના પણ દાખલ કરી આરોપીઓને દિલ્હી, તીરુપ્પુર તમીનાડુ ખાતેથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ અરજીના નિકાલ લાવી કાપડના વેપારીઓને 8 કરોડથી વધુ રકમ વેપારીઓને પરત અપાવી હતી.

વેપારીઓએ કલકત્તાના વેપારીઓને વેચાણ કરેલા માલની 112 અરજીઓમાં 10 કરોડ જેટલી રકમ બાકી નિકળે છે. મહારાષ્ટ્રના વેપારીઓ સામે 114 અરજીઓ કરી જેમાં 17 કરોડથી વધુ રકમ બાકી નિકળે છે. તમિલનાડુના વેપારીઓ સામે 61 અરજીઓમાં 5 કરોડથી વધુ રકમ બાકી છે. કર્ણાટકાના વેપારીઓ સામે 50 અરજીઓમાં 6 કરોડથી વધુ બાકી નિકળે છે. દિલ્હીના વેપારીઓ સામે 98 અરજીઓમાં 23 કરોડની રકમ બાકી નિકળે છે. રાજસ્થાનના વેપારીઓ સામે 33 અરજીઓમાં પાંચ કરોડ અને પંજાબ-હરિયાણાના વેપારીઓ સામે 40 અરજીઓમાં ચાર કરોડ બાકી નિકળે છે. આમ હજુ પણ 72 કરોડ જેટલી રકમ બાકી નિકળે છે. એસઆઇટી પાસે હજુ પણ 508 અરજીઓની તપાસ કરી રહ્યા છે.

પોલીસે ડિફોલ્ટર એજન્ટ- વેપારીઓ સામે પણ ગુના દાખલ કર્યા છે. જો વેપારી કે એજન્ટે વેપારીઓના નાણાં ડુબાડી પોતે મિલ્કતો ઉભી કરી હશે તો હિસાબ તપાસીને તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમાં ખાસ કરીને પીએમએલએ મુજબ કાર્યવાહી કરી ઇડીમાં રિપોર્ટ કરવામાં આવશે.

Your email address will not be published.