પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખરજીના પુત્ર અભિજીત મુખરજી ટીએમસીમાં જોડાશે.

| Updated: July 5, 2021 1:30 pm

પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખરજીના પુત્ર અભિજીત મુખરજી તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં જોડાશે.

Your email address will not be published.