મુખ્યમંત્રીના હસ્તે ફાયર ફાઈટિંગનાં વાહનો અને સાધનોનું લોકાર્પણ

| Updated: July 31, 2022 8:41 pm

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ વિભાગને વધારે કાર્યક્ષમ બનાવવા તથા ઇમરજન્સીની સ્થિતિમાં નાગરિકોને તાત્કાલિક ધોરણે ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સારવાર મળી રહે એ માટે કુલ રૂ. 12, 47,41,274 (આશરે સાડા બાર કરોડ)નાં ફાયર ફાયટિંગ અને રેસ્ક્યૂ માટેનાં સાધનો ખરીદવામાં આવ્યાં છે.

અમદાવાદ શહેરની જાહેર જનતાની સલામતી માટે મુખ્યમંત્રીના હસ્તે આ વાહનોની ફ્લેગ માર્ચને ઝંડી બતાવીને લોકાર્પિત કરવામાં આવ્યાં હતાં.

અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ વિભાગના અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર 20 કે.એલ. વૉટર બાઉઝર નંગ-5, 23 બોલેરો ગાડીઓ અને પોણા ત્રણ કરોડના અન્ય બચાવ કામગીરીનાં સાધનો વસાવવામાં આવ્યાં છે, જેનું મુખ્યમંત્રીશ્રીના હસ્તે 31મી જુલાઈ,2022ના રોજ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.

Your email address will not be published.