પત્નીની આત્મહત્યાના દુષ્પ્રેરણના કેસમાં દાણીલીમડા પોલીસે પતિ સામે ગુનો નોંધ્યો

| Updated: July 4, 2021 11:45 am

પત્નીની આત્મહત્યાના દુષ્પ્રેરણના કેસમાં દાણીલીમડા પોલીસે પતિ સામે ગુનો નોંધ્યો છે. પતિ ગાળો ભાંડી પત્નીને મરી જવા કહેતો હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

Your email address will not be published.